קרדיטים:

צילום : שרה בן אפריים

סטיילינג : מייטל סייפר

דוגמנית: גל קייטלמן

תכשיטים: יעל פרחי כ"ץ YFK DESIGN